Andmekaitse

Andmekaitsetingimused. Isikuandmete töötlemine.

Kepstom VM kaupluse ja KEPSTOM.EE e-poe kasutajate isikuandmete vastutav töötleja on Kepstom VM OÜ (registrikood 10175108) asukohaga Vana-Narva maantee 24G, 74114, Maardu, Eesti, tel. +3726379434, e-post: e-pood@kepstom.ee.

Kepstom VM töötleb ja säilitab kasutajate isikuandmeid:

- isiku- ja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress; juriidilistel isikutel: ettevõtte nimi ja registrikood, esindaja nimi ja kontaktandmed);

- kauba kohaletoimetamise aadress;

- pangakonto number;

- kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoe andmed;

- IP-aadress.

Isikuandmeid töödeldakse ja kasutatakse ostjaga sõlmitud lepingu täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ning kauba ja maksete tagastamiseks; juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine), kasutajakontoga tegevustest teavitamiseks.

Kasutaja nõusolekul võib Kepstom VM koguda, säilitada, töödelda ja kasutada kasutaja tegevusandmeid kooskõlas kehtivate seadustega.

Kepsotm VM võib kasutaja nõusolekul saata kasutajale (isikuandmeid kasutades) kaupade ja teenuste pakkumisi (otseturundus), infoteateid (uudiskiri). Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse (profileerimise) eesmärgil, on kasutajal igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud kasutajakonto (profiili) analüüsile. Selleks tuleb Kepstom VM kauplusesse tuua vastav allkirjastatud avaldus või saata avaldus isikuandmete vastutava töötleja postiaadressile (Kepstom VM OÜ, Vana-Narva maantee 24G, 74114, Maardu, Eesti) või e-maili aadressile: e-pood@kepstom.ee. Vastus avaldusele antakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Parima teenindamise nimel võib Kepstom VM edastada ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Kepstom VM-ile teenuseid (näiteks transporditeenuste, kaubakäitlusteenuste, infotehnoloogiateenuste pakkujad). Kolmandatele isikutele edastatud isikuandmeid töödeldakse Kepstom VM ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased turvameetmed. Registreeritud Kasutaja isikuandmetele on lisaks registreeritud Kasutajale juurdepääs Kepstom VM volitatud töötajatel, kes saavad neid töödelda ja kasutada veebipoe kepstom.ee kasutamisega seotud kasutajaprobleemide või tehniliste probleemide lahendamiseks.

Kepstom VM rakendab füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Veebipoe registreeritud Kasutaja saab oma isikuandmeid oma veebipoe kontol muuta. 

Kepstom VM säilitab isikuandmeid kuni ostjaga sõlmitud lepingu lõppemiseni. Andmeid, mida Kepstom VM on seadusega kohustatud säilitama (näiteks raamatupidamisandmed), säilitatakse vastavalt seaduse nõuetele.

Kasutaja isikuandmete kustutamiseks ja tema registreeritud kasutajakontole juurdepääsu taastamiseks peab kasutaja esitama Töötlejale allkirjastatud avalduse. Vastus avaldusele antakse hiljemalt 30 päeva jooksul. 

Kepstom VM kaupluse ja KEPSTOM.EE e-poe kasutajate isikuandmete vastutav töötleja on Kepstom VM OÜ (registrikood 10175108) asukohaga Vana-Narva maantee 24G, 74114, Maardu, Eesti.

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel: e-pood@kepstom.ee või telefoni teel +3726379434.